Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης της DGAgri)ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Η ELARD ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ENRD (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης της DGAgri)

Ενόσω το Ελληνικό Δίκτυο LEADER έχει την προεδρία και ευθύνη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού LEADER (ELARD - European LEADER Association for Rural Development) για την περίοδο διετία 2007 -2009, μια νέα επιτυχία έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη της αποδοχής της ELARD από την Commission (DGAgri) ως κύριου εκπροσώπου των Ομάδων LEADER σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συγκεκριμένα στην 2η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Απριλίου, μεταξύ άλλων τα μέλη της Επιτροπής έπρεπε – σύμφωνα με τον Κανονισμό σύστασης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD)- να εκλέξουν μεταξύ τους δύο (2) μέλη προκειμένου το LEADER να εκπροσωπείται στην Επιτροπή Συντονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης της Commission, που είναι υπεύθυνη για όλο το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 της ΕΕ. Υποβλήθηκαν τέσσερις υποψηφιότητες μεταξύ των οποίων και του κου Παναγιώτη ΠΑΤΡΑ, εκπροσώπου του Ελληνικού Δικτύου LEADER και Προέδρου της ELARD. Κατά την μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε τα 54 μέλη της Επιτροπής LEADER –με δικαίωμα διπλού σταυρού- ψήφισαν ως ακολούθως : α) Παναγιώτης ΠΑΤΡΑΣ (ELARD) 49 ψήφοι, β) Ave BREMSE (Εσθονικό Αγροτικό Δίκτυο) 36 ψήφοι, γ) Antonio Montalvao MACHADO (Euromontana) 14 ψήφοι και δ) Karen SERRES (COPA) 8 ψήφοι. Καθήκον των δύο (2) μελών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους είναι να προωθούν την προσέγγιση LEADER στην Επιτροπή Συντονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και να μεταφέρουν τα τεκταινόμενα της Επιτροπής πίσω στα μελη της Υποεπιτροπής LEADER.
Το αποτέλεσμα της μεγάλης πλειοψηφίας που συγκέντρωσε η ELARD ήρθε σε συνέχεια της παρουσίασης που έκανε ο κος Πάτρας στην πρωινές εργασίες της Υποεπιτροπής με τίτλο : “Strategy for LEADER during 2007-2013: objectives, tools, perspectives” , που έτυχε ιδιαίτερης υποδοχής από τα μέλη της Επιτροπής, καθώς ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νέο πρόγραμμα LEADER 2007-2013 στα διάφορα κράτη μέλη.
Σημειωτέον ότι έργο της Επιτροπής Συντονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να :
· επικουρεί την Επιτροπή στην προετοιμασία και εφαρμογή των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης στα κράτη μέλη,
· διασφαλίζει το συντονισμό μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο,
· συμβουλεύει την Επιτροπή στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και να συμβάλλει στην επιλογή και το συντονισμό των θεματικών εργασιών που υλοποιούνται από αυτό,
· προτείνει, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή τη δημιουργία θεματικών ομάδων εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ELARD είναι μη κερδοσκοπική ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες, που ιδρύθηκε το 1999 από τα Εθνικά Δίκτυα LEADER των κρατών μελών. Το Ελληνικό Δίκτυο LEADER, ως ιδρυτικό μέλος της συμμετέχει έκτοτε αδιάλειπτα στην λειτουργία της ELARD και υποστηρίζει ενεργά την προώθηση των στόχων της. Η Προεδρία της ELARD με βάση το Καταστατικό είναι «κυκλική» και αναλαμβάνεται ανά δύο χρόνια από κάθε μέλος.
Το Ελληνικό Δίκτυο LEADER, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει :
· το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας και την ΕΥΔ KΠ LEADER+ για την αμέριστη συμπαράστασή του στις προσπάθειες της Ελληνικής Προεδρίας για μια επιτυχή και αποτελεσματική θητεία,
· το Ελληνικό Δίκτυο LEADER και το Γραφείο Συντονισμού (ANKO AE) που διαχειρίζεται και στηρίζει τις δραστηριότητες της Ελληνικής Προεδρίας στην ELARD,
· τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Ελλάδας και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Ελληνικού Δίκτυο LEADER για την υποστήριξη τους.

Κοζάνη, 04/05/2009
Ο Πρόεδρος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ LEADER
Γιώργος Αμανατίδης
Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου